Phương tiện truyền thông xã hội là một phần quan trọng trong tiếp thị trực tuyến. Dưới đây là 9 đề tài nội dung trên mạng xã hội hiệu quả mà kênh truyền thông online dùng để duy trì các nội dung đăng hằng ngày của các Marketer.