Header Ads

Dự án về nông nghiệp sạch Hướng Xanh của bạn Trần Anh Tuấn - thành viên cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam

Thông qua chương trình " Gặp gỡ KHỞI NGHIỆP" của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam - KNVN.VN vừa qua dự án nông nghiệp sạch Hướng Xanh của anh Trần Anh Tuấn được bàn luận sôi nổi nhất trong chương trình. Dự án mang đến giải pháp nông nghiệp sạch an toàn và nhanh chóng cho khách hàng. Dự án mong muốn mang sản phẩm sạch chất lượng từ nông trại tới tận tay người tiêu dùng.


Là một ngành vô cùng hấp dẫn tuy nhiên nếu không có hướng đi và chiến lược cụ thể thì sẽ không thể tồn tại lâu trên thị trường. 

Thông qua bài thuyết trình dự án đã thu hút được nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư và tạo thêm động lực cho nhiều bạn trẻ có thêm ý tưởng và mạnh dạn khởi nghiệp trong ngành. 

Không có nhận xét nào