Header Ads

Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844Tiếp nối thành công của các hoạt động hỗ trợ sự phát triển của Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, từ ngày 25/2/2019 đến ngày 25/3/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) thông báo kêu gọi và tiếp nhận Đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) sẽ được thực hiện trong năm 2020.    
Đề xuất gửi về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (số 39, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Dự kiến, các danh mục nhiệm vụ được phê duyệt sẽ công bố vào đầu tháng 4 năm nay.
Đề án 844 là một trong những Đề án về khởi nghiệp đầu tiên ở Việt Nam, do Bộ KH&CN chủ trì. Qua 3 đợt kêu gọi nhiệm vụ năm 2017, 2018 và 2019, Đề án 844 đã và dự kiến sẽ hỗ trợ kinh phí cho 63 dự án do gần 30 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam thực hiện. Các đề xuất nhiệm vụ và tuyển chọn tổ chức được nhận hỗ trợ kinh phí thực hiện trong giai đoạn tới.
thong bao keu goi de xuat nhiem vu hang nam dinh ky thuoc de an 844
Năm nay, các đơn vị cần trình bày được tính cấp thiết, đề xuất nội dung nhiệm vụ, cũng như giải trình nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đó (theo Mẫu C1.1-PĐX tại Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN) nhằm giải quyết các vấn đề của Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo (KNST), thuộc các nhóm chính như: nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách; đào tạo, nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân; cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp; hỗ trợ và liên kết các thành phần thuộc hệ sinh thái; và truyền thông phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Các nhiệm vụ do đơn vị nộp đề xuất cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh về đội ngũ chuyên gia của đơn vị, nhu cầu thực tiễn của địa phương. Có ba loại đề xuất nhiệm vụ bao gồm: Nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ thuộc Đề án 844 đã công bố trước đây; đề xuất được sửa đổi, bổ sung mục tiêu, nội dung, kết quả nhiệm vụ trong danh mục đã công bố; và Đề xuất nhiệm vụ mở mới không trùng với nhiệm vụ đã có của các năm trước.
Danh mục nhiệm vụ được phê duyệt cũng như thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ dự kiến sẽ công bố vào tháng 4/2019.

Không có nhận xét nào