Header Ads

THÔNG BÁO VỀ TIẾP NHẬN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ KINH PHÍ CỦA ĐỀ ÁN 844

THÔNG BÁO VỀ TIẾP NHẬN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ KINH PHÍ
CỦA ĐỀ ÁN 844
Tiếp tục triển khai Đề án 844 "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
đến năm 2025", Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tới các tổ chức trung gian hỗ trợ
khởi nghiệp về việc tiếp nhận Đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844
triển khai trong năm 2020.


Các đề xuất nhiệm vụ của đơn vị sẽ làm căn cứ để Bộ KH&CN thiết lập danh mục
nhiệm vụ và tuyển chọn tổ chức được nhận hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong
giai đoạn tới đây. Danh mục các nhiệm vụ được phê duyệt và thông báo tuyển chọn
đơn vị chủ trì dự kiến công bố vào đầu tháng 4 năm nay

Đề án 844 là một trong những Đề án về khởi nghiệp đầu tiên ở Việt Nam, do Bộ KH&CN
chủ trì. Qua 3 đợt kêu gọi nhiệm vụ năm 2017, 2018 và 2019, Đề án 844 đã và dự kiến
sẽ hỗ trợ kinh phí cho 63 dự án do gần 30 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại cả ba miền
Bắc, Trung, Nam thực hiện. Các đề xuất nhiệm vụ và tuyển chọn tổ chức được nhận
hỗ trợ kinh phí thực hiện trong giai đoạn tới.
Năm nay, các đơn vị cần trình bày được tính cấp thiết, đề xuất nội dung nhiệm vụ, cũng
như giải trình nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đó (theo Mẫu C1.1-PĐX tại Phụ lục
Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN) nhằm giải quyết các vấn đề của Hệ sinh thái Khởi
nghiệp sáng tạo (KNST), thuộc các nhóm chính như: nghiên cứu hoàn thiện cơ chế
chính sách; đào tạo, nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân; cung cấp dịch vụ
cho khởi nghiệp; hỗ trợ và liên kết các thành phần thuộc hệ sinh thái và truyền thông
phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Xem cụ thể tại:
▶️Đề xuất gửi về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
(số 39, phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
▶️Hạn chót nhận Đề xuất nhiệm vụ: 17h00 ngày 25/03/2019
▶️Thông tin chi tiết cách thức nộp kính mời xem tại Thông báo.🔷Email: vanphongdean844@most.gov.vn
🚩Điạ chỉ: Phòng 402, Bộ Khoa Học & Công Nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
📞Hotline: 024 355.606.21
[Ghi chú: Thông tin trên cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam KNVN.VN
- nhận trực tiếp từ văn phòng của đề án 844]


Không có nhận xét nào