Header Ads

CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT TRAO ĐỔI TƯ VẤN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Nằm trong chuỗi hoạt động của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tầm nhìn đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844), “chương trình gặp mặt trao đổi tư vấn doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” được tổ chức với mục đích nhằm hiểu thêm về hoạt động của các doanh nghiệp khởi nghiệp và nhu cầu của họ, từ đó làm cơ sở để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động một cách hiệu quả. Chương trình được bắt đầu từ tháng 4 năm 2019
Với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; và hỗ trợ 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Hiện tại, Đề án 844 hỗ trợ bằng Ngân sách nhà nước cho các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp tham gia Đề án 844 và thực hiện các nhiệm vụ trong danh mục cho trước, tập trung vào 04 hợp phần chính: 

• Nghiên cứu, kiến nghị và xây dựng các cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
• Đào tạo, ươm tạo, nâng cao năng lực cho các đối tượng hoạt động trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
• Cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp sáng tạo 
• Truyền thông phát triển khởi nghiệp sáng tạo 
• Hỗ trợ hoạt động và thúc đẩy liên kết các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa các vùng, trong nước và quốc tế. 

Thông qua các dự án chương trình còn hỗ trợ, tư vấn về:

• Tư vấn cơ chế chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ ngành 
• Định hướng chiến lược phát triển startup trong giai đoạn tới
• Kết nối chuyên gia về khởi nghiệp và chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên đề 
• Kết nối đầu tư

Xem và đăng ký tại: http://bit.ly/startups844

Không có nhận xét nào